ارسال تصاویر دفتر کار
ارسال تصاویر دفتر کار
تاکسی ، پیک موتوری ، حمل بار

درخواست ما از شما این است که لطفاً تصاویر داخل و خارج از دفتر کار خود را از چند جهت مختلف برای ما ارسال کنید. این تصاویر می‌توانند به شکل عکس‌های دیجیتالی یا اسکن شده ارسال شوند.

لطفاً تصاویری که ارسال می‌کنید، شامل داخل و خارج از دفتر کار شما باشند و به صورت جامع و کامل باشند تا بتوانیم به درستی اطلاعات مورد نیاز را بررسی کنیم.

از همکاری شما سپاسگزاریم.

"(ضروری)"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
    تعداد ارسال تا ۱۰ عکس
    رضایت(ضروری)