ارسال مدارک
ارسال مدارک
تاکسی ، پیک موتوری ، حمل بار

با توجه به درخواست شما برای صدور مجوز فعالیت سیستم مانیترینگ ، لطفاً مدارک هویتی خود را برای ما ارسال کنید. این مدارک شامل موارد زیر می‌تواند باشد:

– کارت ملی

– شناسنامه

– عکس پروفایل

لطفاً اطمینان حاصل کنید که مدارک ارسالی با اصالت مدارک هویتی شما تطابق دارند.

تصویر کارت ملی

حداکثر اندازه فایل: 8 MB.

تصویر شناس نامه

حداکثر اندازه فایل: 8 MB.

عکس پروفایل

حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
رضایت*