• مشهد سجاد بین ۲۲ و ۲۴ پلاک ۴۴۲ طبقه دوم واحد ۵
iappme

افزایش رتبه سایت

تعرفه های کاهش رتبه

تمام آنچه نیاز شماست همینجاست ،  همواره سعی می کند بهترین رتبه را برای سایت شما فراهم کند ای اپ می شیوه نوین زندگی

افزایش بازدید سایت

میزان بازدید یک سایت رابطه مستقیمی با تعداد کاربران آن دارد و در رتبه آن تاثیر گذار است. در صورتی که سایت تازه تاسیسی دارید و قصد دارید بازدید کنندگان آن را افزایش دهید و در نتیجه رتبه خوبی را در مراجع رتبه دهی سایتها کسب نمایید، 

با استفاده از خدمات تیک فور  سایت شما 

دیده خواهد شد
رتبه خوبی به دست خواهد آورد
مشتریان شما افزایش پیدا خواهد کرد

بهبود زمان ماندگاری کاربر در سایت

زمان ماندگاری کاربر در سایت به این معنی است که یک کاربر به طور میانگین چه مدت زمانی در سایت شما سپری میکند. هرچه این زمان بیشتر باشد، نشان دهنده محبوبیت سایت شما دارد.

محتوای صفحات رابطه مستقیمی با این پارامتر دارد که در رتبه الکسای سایت نیز تاثیر گذار است. در تیک فور با استفاده از الگوریتمهای اختصاصی سعی میشود تا مقدار این پارامتر نیز بهبود یابد

رتبه کمتر از 30,000

تومان 65.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر

رتبه کمتر از 20,000

تومان 88.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر

رتبه کمتر از 15,000

تومان 125000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر

رتبه کمتر از 10,000

تومان 170.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
پیشنهاد ویژه

رتبه کمتر از 5,000

تومان 310.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 5,500 تا 4,800

رتبه کمتر از 20,000

تومان 490.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 2,800 تا 3,500

رتبه کمتر از 2,000

تومان 620.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 1,800 تا 2,500
پیشنهاد ویژه

رتبه کمتر از 1,000

تومان 890.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 980 تا 1,500

رتبه کمتر از 9,00

تومان 1.500.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 880 تا 950

رتبه کمتر از7,000

تومان 1.850.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 2,800 تا 3,500
پیشنهاد ویژه

رتبه کمتر از 5,00

تومان 2.800.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 480 تا 550

رتبه کمتر از 3,00

تومان 3.940.000 ماهانه
 • افزایش بازدید سایت
 • افزایش زمان ماندگاری کاربر
 • کاهش نرخ خروج کاربر
 • حدود رتبه از 280 تا 350