logo

قالب استارت آی تی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
hello@youremail.com
+1234567890
0
 • محصولی در سبد نیست
0
 • محصولی در سبد نیست

تعرفه های کاهش رتبه

تمام آنچه نیاز شماست همینجاست ،  همواره سعی می کند بهترین رتبه را برای سایت شما فراهم کند ای اپ می شیوه نوین زندگی

پیشنهاد ویژه
 • رتبه کمتر از 10,000
  • تومان 170.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 15,000
  • تومان 99.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 20,000
  • تومان 60.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 30,000
  • تومان 45.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 1,000
  • تومان 890.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 980 تا 1,500

  • پرداخت
پیشنهاد ویژه
 • رتبه کمتر از 2,000
  • تومان 620.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 1,800 تا 2,500

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 3,000
  • تومان 490.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 2,800 تا 3,500

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 5,000
  • تومان 310.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 5,500 تا 4,800

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 300
  • تومان 3.940.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 280 تا 350

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 500
  • تومان 2.800.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 480 تا 550

  • پرداخت
پیشنهاد ویژه
 • رتبه کمتر از 700
  • تومان 1.850.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 680 تا 750

  • پرداخت
 • رتبه کمتر از 900
  • تومان 1500.000 ماهانه
   • افزایش بازدید سایت
   • افزایش زمان ماندگاری کاربر
   • کاهش نرخ خروج کاربر
   • حدود رتبه از 880 تا 950

  • پرداخت

در هنگام پرداخت آدرس سایت و شماره تماس را ثبت کنید