قالب پرتو

مرحله 1 از 5

Trulli

حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
در انتخاب ساز و کیفیت عکس دقت نماید . در صورت تایید عکس پیشفرض نیاز به ارسال تصویر نمی باشد

درصورت درخواست تغییر متن هر آیکن متن جایگزین را با – از هم جدا نمایید . مثال : رهن – اجاره – تجاری –
انواع فایل های مجاز : png, حداکثر اندازه فایل: 8 MB.
لوگوی کسب کار خود را ارسال نماید . سایز ۵۱۲ * ۵۱۲

آدرس دفتر کار خود را وارد نمایید

در صورت تایید متن پیشفرض نیاز به ثبت متن جدید نمی باشد

در صورت تایید متن پیشفرض نیاز به ثبت متن جدید نمی باشد

در صورت تایید متن پیشفرض نیاز به ثبت متن جدید نمی باشد